Technický dozor stavebníka

Postarám se o to, aby stavební firma dodržovala specifikace dané projektovou dokumentací, použila předepsané materiály, dodržovala předepsané postupy. Budu dbát na to, aby byl dodržen časový harmonogram a vše také probíhalo v souladu s rozpočtem. Jsem certifikovaný autorizovaný technik a člen České komory autorizovaných inženýrů a techniků.

Technický dozor stavebníka Bc. Milan Matějka

Zákon používá pojem technický dozor stavebníka. Velice rozšířený je také pojem technický dozor investora, který zákon nezná. Jedná se o dva názvy pro jednu a tu samou službu. Ať už tedy uvidíte zkratku TDS nebo TDI, jedná se vždy o to samé.

Co dělá technický dozor stavebníka?

O co vše se postarám?

Je technický dozor stavebníka povinný ze zákona?

Na rovinu? Ne. Stavební zákon ani jiné předpisy nic takového nevyžadují. Technický dozor investora není ze zákona povinný. Zákon ukládá povinnost mít stavební dozor a/nebo stavbyvedoucího při stavbě svépomocí. Zákon rovněž ukládá mít stavební dozor stavebníka v případě staveb financovaných z veřejných rozpočtů.

Nabízím služby stavebního dozoru i stavebního dozoru stavebníka.

Stavební dozor stavebníka tedy není nutný, přesto je velmi využívaný, zejména z níže uvedených důvodů.

Kdy oslovit technický dozor stavebníka?

Naprosto ideální stav je, pokud TDI přizvete již ve fázi záměru a příprav. TDI vám pomůže již při výběru projektanta, připomínkování studie a výběru zhotovitele.

Nejzazší okamžik, kdy TDI přizvat je ale před podpisem smlouvy o dílo. Pokud bude podepsaná smlouva o dílo obsahovat vady a pro vás nevýhodná ujednání, už je zpravidla náprava nemožná. TDI je pak značně omezený v možnostech kontroly a pokud nemá oporu ve smlouvě o dílo, je velice obtížné motivovat zhotovitele k odstranění vad.

Jak to funguje?

Od okamžiku, kdy se dohodneme na spolupráci už budu plně hájit Vaše zájmy. Budu vás zastupovat při všech jednáních se zhotovitelem i dalšími účastníky výstavby. V případě potíží budu navrhovat optimální řešení. Budu kontrolovat průběh stavby a o všem vás v dohodnuté frekvenci informovat. Budu vám pomáhat řešit všechny potíže, které se na stavbě mohou vyskytnout, vždy budu stát po vašem boku.

Kolik stojí technický dozor stavebníka?

Cena se obvykle stanovuje jako % z celkové ceny díla a závisí na dohodnutém rozsahu a náročnosti. Obvykle jde o 1,5 až 3,5 procenta z celkové ceny. Je možné se také dohodnout na hodinové sazbě.

Co technický dozor stavebníka není

Napište mi
s čím vám mohu pomoci
nezávislý autorizovaný technik Bc. Milan Matějka
Pole označená hvězdičkou * je nutné vyplnit