Moje mise

Málokdo si uvědomuje, že stavba není pouhé spojení cihel a malty, jak by se někomu mohlo zdát. Stavba už od nepaměti zabezpečovala zejména potřeby člověka a následně celé společnosti. Není proto podivné, že dnes to platí dvojnásob.

Hlavním cílem stavebnictví jako celku proto musí být vytváření vhodného pracovního a životního prostředí pro existenci lidí a přírody s maximálním zachováním všech přírodních a kulturních památek. Stavebnictví tak představuje velmi komplexní obor lidské činnosti, zahrnující v sobě nejen složky technické, technologické a ekonomické, ale i ekologické a estetické.

Stavby mohou být zhotoveny z nejrůznějších materiálů s využitím moderních technologií, aby byly schopny splňovat i ty nejnáročnější požadavky uživatelů a rovněž odolávat náročným klimatickým a jiným podmínkám.

To vše je nezbytnou součástí komplexního návrhu pro budoucí realizaci vašeho ideálního domu.

Váš vysněný dům nemusí být jen stavbou, může být vaším odkazem

Nové nemusí nutně znamenat lepší

Proč se starat o věk? Namísto počítání roků vaší nemovitosti zcela postačí počítat v ní prožité nezapomenutelné okamžiky a dále si dopřávat nová úžasná dobrodružství, která zde ještě můžete zažít. Vždyť proto tu je: Váš domov.

V architektuře se pojem „rekonstrukce“ často chybně vykládá jako oprava. Rekonstrukce má ale zcela odlišný význam. Znamená přestavbu – výraznou změnu stávajícího stavu, která by vždy měla být podložena dostatečnou znalostí stavu a charakteru stavby.

Prvotřídní návrhy, postupy, případně rady od zkušeného odborníka zajistí, že vy a vaše stavba budete v nejlepších rukou. Od osobní prohlídky stavebního pozemku nebo stavebního objektu, přes návrh řešení až po samotnou realizaci stavby ke zdárnému dokončení díla (užívání).

Nabízím komplexní nabídku služeb v oblasti stavebnictví pro váš konkrétní záměr v předepsané kvalitě a smluvním termínu. Za veškeré své služby ručím svým dobrým jménem.

Mým cílem je

dohlédnout, aby Vaše stavba byla dokončena v dohodnutém termínu a v té nejvyšší kvalitě.

Technický dozor stavebníka Bc. Milan Matějka
Technický dozor stavebníka Bc. Milan Matějka