Inženýring staveb

Věřím, že jen kvalitní práce a férový přístup je nejlepším klíčem k podnikání. Jako nezávislý autorizovaný technik a člen České komory autorizovaných inženýrů a techniků jsem připraven hájit vaše zájmy!

Technický dozor stavebníka Bc. Milan Matějka

Inženýring = souhrn činností směřujících k získání příslušných povolení od dotčených úřadů a účastníků řízení, případně získání dohod a stanovení podmínek. Součástí inženýringu je také výběr vhodného dodavatele, zhotovitele, koordinace realizace výstavby až po kolaudaci.

Ze zkušenosti preferuji

  • Rozdělení vašeho stavebního záměru na jednotlivé stavební celky, případně jednotlivá řemesla, která budou jako taková nabízena nejvhodnějším subdodavatelům k realizaci.
  • Pomoc s vyhodnocením a výběrem subdodavatelů na základě:
    • cenové nabídky,
    • harmonogramu výstavby,
    • poskytnutých záruk

Řídím se heslem: velkých cílů lze dosáhnout pouze společnou kvalitní prací. Jako nezávislý autorizovaný technik a člen České komory autorizovaných inženýrů a techniků jsem připraven hájit vaše zájmy!

Společně to zvládneme!
Napište mi
s čím vám mohu pomoci
nezávislý autorizovaný technik Bc. Milan Matějka
Pole označená hvězdičkou * je nutné vyplnit