Nezávislý autorizovaný technik Bc. Milan Matějka

nezávislý autorizovaný technik Bc. Milan Matějka

Pokud alespoň na jednu otázku zní vaše odpověď ANO, pak mě neváhejte

Řídím se heslem: velkých cílů lze dosáhnout pouze společnou kvalitní prací. Jako nezávislý autorizovaný technik a člen České komory autorizovaných inženýrů a techniků jsem připraven hájit vaše zájmy!

Společně to zvládneme!
piktogram pořadí

Technický dozor stavebníka

Postarám se o to, aby stavební firma dodržovala specifikace dané projektovou dokumentací, aby použila předepsané materiály, aby dodržovala předepsané postupy, aby byl dodržen časový harmonogram a také aby vše probíhalo v souladu s rozpočtem. Jsem certifikovaný autorizovaný technik a člen České komory autorizovaných inženýrů a techniků.

piktogram pořadí

Stavební dozor

Pokud jste se rozhodli pro stavbu svépomocí, zajistím pro vás povinný stavební dozor. Budu vykonávat odborný dohled a kontrolovat správnost provedených stavebních prací v souladu s požadavky stavebního zákona.

piktogram pořadí

Inženýring

Věřím, že jen kvalitní práce a férový přístup je nejlepším klíčem k podnikání. Jako nezávislý autorizovaný technik a člen České komory autorizovaných inženýrů a techniků jsem připraven hájit vaše zájmy!

piktogram pořadí

Poradenství

Stavba je jako živý organismus, mění se ze dne na den, z hodiny na hodinu. Z tohoto důvodu je potřeba mít vše neustále pod kontrolou a umět okamžitě reagovat na vzniklé potíže, a proto po uzavření řádné smlouvy poskytuji i službu: „přítel na telefonu,“ kde jsem schopen telefonicky se věnovat vašemu problému naplno.

Napište mi
s čím vám mohu pomoci
nezávislý autorizovaný technik Bc. Milan Matějka
Pole označená hvězdičkou * je nutné vyplnit